PROGRAMA 2016-2017  PER A CENTRES EDUCATIUS
 

Programa adreçat als centres educatius, l’objectiu del qual és tot partint de l’art contemporani (col·lecció del museu i exposicions temporals) treballar de manera atractiva, participativa i crítica, i reflexionar sobre el món que ens envolta.

Sempre escoltem i tenim en compte les diferents veus d’alumnes, mestres i professors com a portadores de contingut; treballem des de la cultura visual, partim de continguts de l’àrea d’educació artística però apostem per la interdisciplinarietat i el treball dels continguts transversals.
 
L’oferta és amplia, adaptada a cada nivell o cicle i emmarcada dins el currículum que pertoqui segons el cas. Treballem apostant per la integració i la inclusió, per tant, posem especial esment en dissenyar programes en els que hi pugui participar alumnat amb necessitats educatives especials.
 
Treballem a partir del museu i de la seva col·lecció, però també a partir de les exposicions temporals i per cada exposició temporal es dissenya i s’ofereix un programa específic adreçat als diferents nivells educatius. 
 
Aquestes activitats són gratuïtes i formen part del programa “Palma Educa” de l’Ajuntament de Palma.
 

Com efectuar una reserva

  • Trucant a Es Baluard: 971 908 201 (Àrea d’Educació, Eva Cifre)
 

Condicions per efectuar una visita al museu
 
Per tal de poder oferir un servei de qualitat, així com l’assoliment dels objectius plantejats és necessari el compromís per part del centre educatiu del compliment de les següents condicions:
 
  • Efectuació de la reserva com a mínim 15 dies abans de la visita
  • Assistència, al manco, d’un docent per nivell participant, a la sessió de professors
  • Lliurament previ a la visita de la fitxa informativa emplenada
  • Conservació i cura del material en préstec, així com puntualitat a l’hora de retornar-lo
  • Puntualitat el dia i hora de la visita
  • Responsabilització per part dels docents del comportament del grup
  • Compliment del nombre d’alumnes per grup que estipula el museu
 

TIPUS DE VISITA