30.10.2014 - 01.07.2017
A fi d'unir i evidenciar les bones pràctiques i deontologia amb un caràcter transparent i com a guia tant interna com informativa cap a l'exterior, hem desenvolupat un manual bàsic que sintetitza les vies que marquen la conducta i maneres de fer d'Es Baluard. Creiem així mateix que és important donar-lo a conèixer com a part del nou pla estratègic per incrementar la confiança dipositada en nosaltres per la societat, els professionals del món de la cultura, els nostres programes associats, patrocinadors i benefactors. Tot això ha estat redactat per la seva directora Nekane Aramburu en assessorament i consulta amb diverses fonts durant l'estiu de 2014 i aprovat per la Comissió executiva de la Fundació Es Baluard dia 8 d'octubre de 2014. Aquest mateix mes ha estat compartit públicament a la web del museu en l'apartat de "Transparència". Aquest codi es complementa amb un Codi de Conducta i bones pràctiques del personal de la Fundació Es Baluard.


Descarregar-ne el codi deontològic
18.11.2014 - 05.05.2017
Es Baluard té oberta una convocatòria permanent per crear una borsa de treball de col·laboradors experts amb els quals desenvolupar una relació laboral puntual o per programes a curt o mitjà termini.
 
Les categories sol·licitades són:
 
 • Dissenyadors gràfics
 • Webmaster
 • Gestors per a Programes públics i Activitats
 • Community Manager
 • Guies
 • Editor audiovisual
 • Fotògrafs
 • Experts en formació d'art modern i contemporani i art electrònic
 
La selecció es basarà en la documentació rebuda directament per part d'Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma, així com en les entrevistes personals que es poguessin realitzar.
 

Mèrits a valorar per accedir a la borsa:
 
 1. Experiència professional
 2. Formació especialitzada
 3. Coneixement de llengües o habilitats pròpies de l'àrea com a domini de les tecnologies i programes
 
Els candidats hauran d'enviar el seu Currículum complet a la següent adreça de correu electrònic: administracio01@esbaluard.org
02.12.2014 - 01.03.2018
Es Baluard és un museu d'art modern i contemporani, des d'on volem insistir que som un servei públic i que ha d'estar obert a la ciutadania.

Per això necessitem de la seva participació, confiança i compromís amb una cultura que és de tots. Un dels projectes que s'estan posant en marxa en aquest sentit és el Programa de Voluntariat Es Baluard

Si tens inquietuds culturals, desitges informar-te i et ve de gust formar part del projecte, anima't i acosta't a conèixer la nostra proposta.


Descripció

Es Baluard és un museu d'art modern i contemporani que conserva i dóna a conèixer el patrimoni artístic de les Illes Balears i es bolca en la creació contemporània com a centre per a la comunitat i infraestructura cultural internacional polièdrica. El museu, amb una col•lecció de més de 500 obres d'art, és catalitzador i emissor d'història, tendències contemporànies i formació a través de programes d'exposicions, activitats i cicles educatius, a més d'un laboratori viu per a les pràctiques creatives actuals.  

Obert i dedicat a la ciutadania com a servei públic, Es Baluard precisa de la participació ciutadana, de persones amb diversitat d'inquietuds culturals que sentin la necessitat de passar a l'acció i entrar a formar part d'aquest projecte perquè ho senten com a propi.

Per això Es Baluard, al 10è aniversari de la seva obertura, posa en marxa aquest nou programa de voluntariat.   El voluntariat el duen a terme persones compromeses que, desinteressadament, ofereixen el seu temps i esforç sense esperar a canvi més que el poder sentir-se orgullosos de la seva aportació als altres, a la societat.

Per rebre més informació, plantejar dubtes o suggeriments, cal contactar amb els coordinadors del Programa de Voluntariat Es Baluard (Aina Crespí, Sebastià Mascaró o Guillermina Aguiló) a través del telèfon o del correu electrònic: 

mediacio@esbaluard.org
Telèfon: 971908200  

Descarregar informació completa del Programa de Voluntariat Es Baluard
20.03.2015 - 27.04.2017
Des de 2013, Es Baluard ha implementant formats de treball horitzontal amb els diversos agents i col·lectius de l'entorn immediat i en xarxa nacional i internacional. La primera trobada va tenir lloc aquell mateix any i s'hi van establir les bases d'aquest model col·laboratiu obert a les diferents comunitats productores, programadores o activistes.  

Aquesta construcció en comú es materialitza en aliances a mitjà termini com a col·lectius associats o col·laboradors.  

Les fórmules de relació amb tots ells per tant són:  

a) col·lectius associats: relació simbiòtica i de construcció en comú a mig termini segons projecte.  

b) col·lectius col·laboradors: relacions regulars de complicitat on les contraprestacions mútues es plasmen en un conveni.  

c) activitats externes: vincles esporàdics regulats per l'oferta i la demanda del mercat.  

Els col·lectius associats són organitzacions privades o públiques sense ànim de lucre amb una programació regular d'activitats o accions enfocades al desenvolupament de la creació i/o acords amb l'esdevenir i la pulsió de la societat contemporània en permanent evolució que desitgen participar en una relació simbiòtica i de construcció comuna amb Es Baluard en un termini de mig. 
10.06.2016 - 01.01.2018
Es Baluard convoca el concurs per al servei de neteja del museu. La documentació per optar-hi es pot sol·licitar a:

Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma
Plaça Porta Sta. Catalina, 10. 07012 Palma
Àrea d'Administració. T 971 908 200

El termini de presentació de candidatures acaba dia 4 de juliol de 2016.

L'empresa adjudicatària ha estat “Top Clean Baleares SL”.
25.10.2016 - 01.03.2018
Es Baluard convoca el concurs, adreçat a empreses especialitzades, per als serveis de Seguretat i d'Auxiliars de Sala del museu. La documentació per optar-hi es pot sol·licitar a:

Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma
Plaça Porta Sta. Catalina, 10. 07012 Palma
Àrea d'Administració. T 971 908 200

El termini de presentació de candidatures acaba dia 14 de novembre de 2016.

L'empresa adjudicatària ha estat Transportes Blindados S.A i ATESE, Atención y Servicios S.L.
10.01.2017 - 05.07.2017
La persona seleccionada per a la plaça d'Auxiliar Programes Públics, Activitats, Educació és Pilar Rubí, d'entre la següent llista de finalistes (ordre alfabètic):
  
 • Ana Ferrero Horrach
 • Catalina Ginard Esteva
 • Elena Blesa Cábez
 • Irene Otero Pérez
 • Lorena Gutiérrez Matas
 • Magda Albis Busquets
 • Marc Farré Secall
 • Maria Magdalena Rubí Sastre
 • Maria Verdejo Alsina
 • Pilar Rubí Risco
 • Teresa Maria Sastre Bestard

Superada la prova escrita dia 10 de gener de 2017, havien optat a l'entrevista personal: 

 • Catalina Ginard Esteva
 • Elena Blesa Cábez 
 • Pilar Rubí Risco
17.01.2017 - 09.12.2017
La persona seleccionada per a la plaça de Mediador de Públics ha estat Guillermina Aguiló Soler, d'entre la següent llista de finalistes (ordre alfabètic):
 
 • Guillermina Aguiló Soler
 • Laia Anguix
 • Clara Maria Bibiloni Covas
 • Marta Fernández Siria
 • Alexandra Fiol Bauzà
 • Mireia Guitart Utgé

De les quals, havien optat a l'entrevista personal:

 • Guillermina Aguiló Soler
 • Laia Anguix
 • Marta Fernández Siria
15.03.2017 - 01.07.2017
La persona seleccionada per a la plaça d'auxiliar de Projectes Artístics i Expositius és Irene Llàcer i Sancho, d'entre la següent llista de finalistes (ordre alfabètic)

 • Montserrat Torras Planass
 • Maria Laura Cantallops
 • Carles Angel Saurí
 • Laura Polo Fernando
 • Irene Llàcer i Sancho

Superada la prova escrita pràctica vinculada a l'exercici del treball a exercir, han optat a l'entrevista personal:

 • Montserrat Torras Planas
 • Laura Polo Fernando
 • Irene Llàcer i Sancho
07.04.2017 - 07.05.2017
Oferta de la plaça: 7 d'abril 2017


Empresa: Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma
NIF: G57223992
Baluard de Sant Pere S/N
07012 Palma
C.C. Cotizatció Seg. Social: 07/1100233/09  

Els candidats hauran d’enviar un Currículum complert amb fotografia a la següent adreça de correu electrònic: administracio01@esbaluard.org
 
 
També es pot enviar dins un sobre tancat a:
Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma
Plaça Porta Santa Catalina 10
07012 Palma de Mallorca
Att: Àrea d’Administració
El sobre haurà d’indicar: Oferta Plaça Responsable de Comunicació
 
Per a mes informació:
Contacte: Antonio Torres
Tel. 971 908 200
 
Data de publicació de l’oferta: 7 d’abril de 2017
Data límit de presentació: 7 de maig de 2017
 
Requisits  
 
 • Persona amb formació en Ciències de la Comunicació i/o Màster en Periodisme i coneixements amplis d’història de l’art i la cultura contemporània. És requisit indispensable l’experiència a l’àmbit del periodisme cultural i institucional.
 • Experiència en responsabilitat corporativa i demostrada al sector cultural especialitzat a l’art contemporani.
 • Coneixements d’edició de video i disseny gràfic.
 • Idiomes:domini del castellà, català (nivell C de la Junta Avaluadora) i anglès (parlat i escrit). Es valorarà francès i alemany.
 
 
Valoració  

Es valoraran entre altres, les següents variables:
 • Formació
 • Experiència demostrable a institucions culturals i responsabilitat corporativa
 • Coneixement profund del mitjà artístic i cultural nacional i internacional
 • Capacitat a comunicació, gestió i redacció de textos mitjançant textos publicats i experiència professional
 • Idiomes: Català / anglès / altres idiomes. Prova escrita
 • Domini de les tecnologies de la comunicació i programes d’edició de video i disseny gràfic
 • Flexibilitat horària
 
Contracte
 
 • Contracte inicial de 6 mesos de durada. Possibilitat de transformació en indefinit
 • Inici del contracte: A determinar
 • Contracte de 36 hores setmanals
 • Horari: dilluns / dimarts / dimecres / dijous / divendres de 8:00 a 15:00 hores. Un dia a la setmana l’horari serà de 9:00 a 14:00 hores i de 15:00 a 18:00 hores.
 • Es requerirà flexibilitat horària per l’assistència i seguiment de les activitats programades.
 
Sou Brut Anual orientatiu: 27.800€ / Any

Tasques i línies de treball

 • Estratègies de comunicació i plans d'actuació de l'àrea
 • Redacció de textos i dossiers de premsa
 • Contactes amb Mitjans locals, nacionals i internacionals generals i especialitzats
 • Tecnologies de la comunicació i xarxes socials
 • Registre i difusió d’imatge gràfica i videografia, edició I postproducció
 • Controlar, revisar i arxivar la memòria de comunicació del museu
 • Coordinar i actualitzar la pàgina Web i desenvolupament digital
 
Procés:
 
Enviament de currículum amb carta de presentació, carta de recomanació i justificants requerits amb document pdf.
 
De totes les candidatures rebudes es seleccionarà únicament aquells que compleixin els requisits a través del currículum i els justificants compulsats. Els seleccionats seran convocats a la prova escrita pràctica vinculada a l’exercici de treball a desenvolupar. Desprès de la prova escrita, la qual serà eliminatòria, es podrà optar a l’entrevista personal.