30.10.2014 - 01.07.2017
A fi d'unir i evidenciar les bones pràctiques i deontologia amb un caràcter transparent i com a guia tant interna com informativa cap a l'exterior, hem desenvolupat un manual bàsic que sintetitza les vies que marquen la conducta i maneres de fer d'Es Baluard. Creiem així mateix que és important donar-lo a conèixer com a part del nou pla estratègic per incrementar la confiança dipositada en nosaltres per la societat, els professionals del món de la cultura, els nostres programes associats, patrocinadors i benefactors. Tot això ha estat redactat per la seva directora Nekane Aramburu en assessorament i consulta amb diverses fonts durant l'estiu de 2014 i aprovat per la Comissió executiva de la Fundació Es Baluard dia 8 d'octubre de 2014. Aquest mateix mes ha estat compartit públicament a la web del museu en l'apartat de "Transparència". Aquest codi es complementa amb un Codi de Conducta i bones pràctiques del personal de la Fundació Es Baluard.


Descarregar-ne el codi deontològic
18.11.2014 - 05.05.2017
Es Baluard té oberta una convocatòria permanent per crear una borsa de treball de col·laboradors experts amb els quals desenvolupar una relació laboral puntual o per programes a curt o mitjà termini.
 
Les categories sol·licitades són:
 
 • Dissenyadors gràfics
 • Webmaster
 • Gestors per a Programes públics i Activitats
 • Community Manager
 • Guies
 • Editor audiovisual
 • Fotògrafs
 • Experts en formació d'art modern i contemporani i art electrònic
 
La selecció es basarà en la documentació rebuda directament per part d'Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma, així com en les entrevistes personals que es poguessin realitzar.
 

Mèrits a valorar per accedir a la borsa:
 
 1. Experiència professional
 2. Formació especialitzada
 3. Coneixement de llengües o habilitats pròpies de l'àrea com a domini de les tecnologies i programes
 
Els candidats hauran d'enviar el seu Currículum complet a la següent adreça de correu electrònic: administracio01@esbaluard.org
02.12.2014 - 01.03.2018
Es Baluard és un museu d'art modern i contemporani, des d'on volem insistir que som un servei públic i que ha d'estar obert a la ciutadania.

Per això necessitem de la seva participació, confiança i compromís amb una cultura que és de tots. Un dels projectes que s'estan posant en marxa en aquest sentit és el Programa de Voluntariat Es Baluard

Si tens inquietuds culturals, desitges informar-te i et ve de gust formar part del projecte, anima't i acosta't a conèixer la nostra proposta.


Descripció

Es Baluard és un museu d'art modern i contemporani que conserva i dóna a conèixer el patrimoni artístic de les Illes Balears i es bolca en la creació contemporània com a centre per a la comunitat i infraestructura cultural internacional polièdrica. El museu, amb una col•lecció de més de 500 obres d'art, és catalitzador i emissor d'història, tendències contemporànies i formació a través de programes d'exposicions, activitats i cicles educatius, a més d'un laboratori viu per a les pràctiques creatives actuals.  

Obert i dedicat a la ciutadania com a servei públic, Es Baluard precisa de la participació ciutadana, de persones amb diversitat d'inquietuds culturals que sentin la necessitat de passar a l'acció i entrar a formar part d'aquest projecte perquè ho senten com a propi.

Per això Es Baluard, al 10è aniversari de la seva obertura, posa en marxa aquest nou programa de voluntariat.   El voluntariat el duen a terme persones compromeses que, desinteressadament, ofereixen el seu temps i esforç sense esperar a canvi més que el poder sentir-se orgullosos de la seva aportació als altres, a la societat.

Per rebre més informació, plantejar dubtes o suggeriments, cal contactar amb els coordinadors del Programa de Voluntariat Es Baluard (Aina Crespí, Sebastià Mascaró o Guillermina Aguiló) a través del telèfon o del correu electrònic: 

mediacio@esbaluard.org
Telèfon: 971908200  

Descarregar informació completa del Programa de Voluntariat Es Baluard
20.03.2015 - 27.04.2017
Des de 2013, Es Baluard ha implementant formats de treball horitzontal amb els diversos agents i col·lectius de l'entorn immediat i en xarxa nacional i internacional. La primera trobada va tenir lloc aquell mateix any i s'hi van establir les bases d'aquest model col·laboratiu obert a les diferents comunitats productores, programadores o activistes.  

Aquesta construcció en comú es materialitza en aliances a mitjà termini com a col·lectius associats o col·laboradors.  

Les fórmules de relació amb tots ells per tant són:  

a) col·lectius associats: relació simbiòtica i de construcció en comú a mig termini segons projecte.  

b) col·lectius col·laboradors: relacions regulars de complicitat on les contraprestacions mútues es plasmen en un conveni.  

c) activitats externes: vincles esporàdics regulats per l'oferta i la demanda del mercat.  

Els col·lectius associats són organitzacions privades o públiques sense ànim de lucre amb una programació regular d'activitats o accions enfocades al desenvolupament de la creació i/o acords amb l'esdevenir i la pulsió de la societat contemporània en permanent evolució que desitgen participar en una relació simbiòtica i de construcció comuna amb Es Baluard en un termini de mig. 
10.06.2016 - 01.01.2018
Es Baluard convoca el concurs per al servei de neteja del museu. La documentació per optar-hi es pot sol·licitar a:

Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma
Plaça Porta Sta. Catalina, 10. 07012 Palma
Àrea d'Administració. T 971 908 200

El termini de presentació de candidatures acaba dia 4 de juliol de 2016.

L'empresa adjudicatària ha estat “Top Clean Baleares SL”.
25.10.2016 - 01.03.2018
Es Baluard convoca el concurs, adreçat a empreses especialitzades, per als serveis de Seguretat i d'Auxiliars de Sala del museu. La documentació per optar-hi es pot sol·licitar a:

Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma
Plaça Porta Sta. Catalina, 10. 07012 Palma
Àrea d'Administració. T 971 908 200

El termini de presentació de candidatures acaba dia 14 de novembre de 2016.

L'empresa adjudicatària ha estat Transportes Blindados S.A i ATESE, Atención y Servicios S.L.
10.01.2017 - 05.07.2017
La persona seleccionada per a la plaça d'Auxiliar Programes Públics, Activitats, Educació és Pilar Rubí, d'entre la següent llista de finalistes (ordre alfabètic):
  
 • Ana Ferrero Horrach
 • Catalina Ginard Esteva
 • Elena Blesa Cábez
 • Irene Otero Pérez
 • Lorena Gutiérrez Matas
 • Magda Albis Busquets
 • Marc Farré Secall
 • Maria Magdalena Rubí Sastre
 • Maria Verdejo Alsina
 • Pilar Rubí Risco
 • Teresa Maria Sastre Bestard

Superada la prova escrita dia 10 de gener de 2017, havien optat a l'entrevista personal: 

 • Catalina Ginard Esteva
 • Elena Blesa Cábez 
 • Pilar Rubí Risco
17.01.2017 - 09.12.2017
La persona seleccionada per a la plaça de Mediador de Públics ha estat Guillermina Aguiló Soler, d'entre la següent llista de finalistes (ordre alfabètic):
 
 • Guillermina Aguiló Soler
 • Laia Anguix
 • Clara Maria Bibiloni Covas
 • Marta Fernández Siria
 • Alexandra Fiol Bauzà
 • Mireia Guitart Utgé

De les quals, havien optat a l'entrevista personal:

 • Guillermina Aguiló Soler
 • Laia Anguix
 • Marta Fernández Siria
17.02.2017 - 01.06.2017
Empresa: Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma
NIF: G57223992
Baluard de Sant Pere S/N
07012 Palma
C.C. Cotització Seg. Social: 07/1100233/09


Els candidats hauran d’enviar un Currículum complet amb fotografia a la següent adreça: administracio01@esbaluard.org. També es pot enviar, en sobre tancat, a:

Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma
Plaça Porta Santa Catalina 10
07012 Palma de Mallorca
Att: Àrea d'Administració
Al sobre s'haurà d'indicar: Oferta Plaça Auxiliar de Projectes Artístics i Expositius.
 
Per a més informació:
Contacte: Antonio Torres
Tel. 971 908200
 
Data de publicació de l'oferta: 16 de febrer de 2017
Data límit de presentació: 1 de març de 2017

Requisits
 
 • Persona major d'edat, amb formació i experiència en gestió de patrimoni artístic i exposicions.
 • Es requereix formació en Història de l'Art o Belles Arts i especialització en el tractament d'obres d'art contemporani.
 • Experiència en gestió d'exposicions institucionals i documentació artística.
 • Domini d'informàtica a nivell d'usuari avançat, bases de dades i disseny gràfic .

Idiomes:
 
 • Català: nivell C de la Junta Avaluadora.
 • Castellà.
 • Anglès i altres idiomes: es valoraran.
 
Valoració

Es valoraran, entre d'altres, les següents variables:
 
 • Formació especialitzada (Màster en museologia o gestió de patrimoni contemporani).
 • Coneixement del mitjà artístic nacional i internacional.
 • Experiència demostrable a institucions públiques.
 • Habilitat en el maneig d'obres d'art i muntatge.
 • Capacitat d'organització d'exposicions.
 • Idiomes: Català / Anglès / Altres idiomes. Prova escrita.
 • Flexibilitat horària.

Categoria: Auxiliar
 
Contracte

 • Contracte inicial de 6 mesos de durada prorrogable
 • Inici del contracte: A determinar. Previsió: 15 de març de 2017
 • Contracte de 36 hores setmanals
 • Horari: dilluns/dimarts/dimecres/dijous/divendres de 8:00h a 15:00h. Un dia a la setmana, l'horari serà de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 18:00h.
 • Es requereix flexibilitat horària per a assistència i seguiment de les exposicions i projectes especials.
 
Sou Brut Anual orientatiu: 20.000,00€/any

Funcions

Línies
 • Gestió d'exposicions al museu i itinerants.
 • Documentació, difusió i desenvolupament gràfic dels projectes generats a l'àrea.
 • Muntatges expositius i museografia.
 • Producció de publicacions i suport documental i teòric.
 
Tasques

 • Muntatges d'exposicions i gestió de projectes. 
 • Assistència a les exposicions i programes vinculats: comissaris, artistes, dissenyadors d'exposició, personal de muntatge, permisos, assegurances i transports, moviment d'obra, embalatges, equipament audiovisual i maneig de tecnologia a exposicions i pressupostos vinculats.
 • Investigació i documentació d'artistes i continguts de les exposicions.
 • Revisió i coordinació de publicacions i textos de les exposicions.
 • Gràfica i difusión de les exposicions i projectes adscrits.
 • Coordinació amb Registre de l'entrada d'obres i embalatges.

Procés:

De totes les candidatures rebudes se'n seleccionaran només aquelles que compleixin els requisits a través de currículum i els seus justificants compulsats. Els seleccionats seran convocats a prova escrita pràctica vinculada a l'exercici del treball a exercir. Després de la prova escrita, que serà eliminatòria, aquells que n'assoleixin la puntuació mínima podran optar a l'entrevista personal.