Bernardí Roig

Palma de Mallorca, 1965
Obres a la col·lecció