FONAMENTS

Es Baluard és un museu d’art modern i contemporani, un dels més destacats de l’estat espanyol en el seu gènere, situat a Palma de Mallorca i inaugurat l’any 2004. Com a gran museu de les Illes Balears, compta amb un fons de més de 600 obres d’art modern i contemporani vinculades a artistes de l’àmbit de les Illes i/o de referència internacional. Es Baluard és catalitzador i emissor d’història, tendències contemporànies i formació a través de programes d’exposicions, activitats i cicles educatius, a més d’un laboratori viu per a les pràctiques creatives actuals.
 
La principal missió del museu es focalitza en les funcions que donen sentit a la pròpia paraula “museu”. És a dir: conservar, documentar i promoure el patrimoni vinculat a les col·leccions custodiades per Es Baluard, amb l’objectiu de consolidar i difondre el valor patrimonial de l’anomenat art modern i contemporani.
 
Inserts en allò glocal, entenem la cultura com un compromís amb allò identitari des d’una perspectiva internacional oberta i mutant, orgànica i porosa, de la mateixa manera com ho han estat les Illes Balears en la seva llarga història.
 
Actualment, Es Baluard està començant una etapa fonamental com a museu observatori i arqueòleg tant del passat continu com del present immediat des de la nostra posició estratègicament privilegiada al Mediterrani, el que permetrà revalorar la cultura de les Illes Balears i les seves xarxes internacionals amb una funció d’antena i node.
 
El museu, més enllà del seu marc arquitectònic, del cub blanc per a l’exposició, proposa nous models d’expansió de la cultura instal·lats en el compromís amb el debat intel·lectual a través d’estratègies col·laboratives.
 
La creació contemporània ha estat i és fruit de la col·lectivitat. Només amb una societat implicada amb la cultura i constituïda per una ciutadania activa d’interlocutors i partíceps serà possible la construcció dels models culturals precisos per al món actual.
 
Des d’Es Baluard entenem que la re-fundació dels museus passa per implementar sistemes de gestió horitzontal. Per a això, l’equip del museu treballa internament en allò transversal i com a mecanisme d’organització participativa amb col·lectius associats i col·laboradors externs, permetent la permeabilitat en els processos a mitjà i llarg termini.
 
Com a entitat de servei públic, a Es Baluard ens concentrem dia a dia en la Investigació i Desenvolupament I+D a partir de l’optimització de recursos i l’excel·lència dels nostres serveis, tant en la gestió innovadora com en la qualitat dels continguts, fonamentalment centrats en:
 
a) La investigació de les col·leccions custodiades i etapes no representades, resolent llacunes historiogràfiques i desenvolupant-ne el seu coneixement.

b) El foment de la interacció educadora i la formació contínua.
 
El museu és un bé comú i ha de ser paradigma de respecte per a la igualtat en tots els nivells així com dels drets dels éssers vius amb l’objectiu de contribuir a un planeta més sostenible i solidari, mantenint el respecte pels recursos mediambientals i l’ecologia a partir de l’educació en valors cívics, de compromís social i de la cultura. Atents al devenir d’una societat, desitgem contribuir al treball en xarxa i en obert a partir de la transparència com a principi ètic.
 
Hi ha poques coses tan sòlides i permanents com les parets dels museus i el seu contingut. No obstant això, moltes vegades aquests són només indrets de trànsit. El museu no és allò real. Malgrat això, el temps i l’espai del museu, com a constel·lació i arxiu polimòrfic, és de tots. Les seves ressonàncies, infinites. A Es Baluard, treballem perquè això sigui possible.
 
Nekane Aramburu, directora.