• Adriano Costa, Painting, 2016. Tècnica mixta damunt tela, 88 x 183 cm. Es Baluard Museu d'Art Contemporani de Palma, dipòsit col·lecció particular

Adriano Costa

Recurs Obert

Adriano Costa ha fet servir multiplicitat d’elements i materials que l’envolten en el seu dia a dia per crear Painting (2016). Amb aquesta obra l’artista ens convida a reflexionar sobre la importància de cuidar el medi ambient i el poder de les petites accions quotidianes.

Àudio explicació de l’obra

Activitat

Nivell recomanat: educació primària

I ara vosaltres… Animau-vos a fer una composició amb materials reutilitzats!

Com hem vist, Adriano Costa realitza les seves pintures a partir d’objectes quotidians als quals confereix una segona vida, reconvertint-los en elements per a les seves obres, organitzant-los en el llenç de manera que s’estableixen noves connexions i significats al ser posats en relació amb altres materials. La preocupació per contribuir a fer un món més sostenible que trobem en la seva obra és especialment rellevant en el nostre context, al ser Mallorca un espai amb recursos naturals limitats.

La importància de no malgastar-los és especialment important si tenim en compte la sobre població que pateix l’illa durant la temporada turística, cosa que accentua encara més la qüestió de l’escassetat. Per lluitar per la sostenibilitat del nostre medi ambient, és urgent més que mai adoptar una actitud responsable i crítica respecte al consum excessiu i els residus que d’aquest en deriven. A més de reciclar, també podem fer com Costa; intentar dotar d’una segona vida a aquells objectes que ja no fem servir. Encara que sembli increïble, compten les accions de tothom!

-Reflexionau sobre quantes coses acumulau a casa que realment ja no utilitzau o no necessitau. Obriu calaixos, armaris i baguls; veureu que trobareu veritables sorpreses!

-Posau tots els vostres descobriments junts i separau aquells que vulgueu continuar fent servir ara o en un futur pròxim de tot allò que ha passat a no ser necessari o interessant per a vosaltres.

-D’aquest últim grup de troballes, què us podria servir per crear una composició? Potser alguns objectes seran massa grans o aparatosos, però pensau que podeu aprofitar parts o fragments dels mateixos. Per poder fer una composició amb tots aquests elements us recomanam que utilitzeu com a base un material rígid com per exemple un cartó. Ho teniu?

-Assajau diferents maneres de fer composicions amb els materials que heu escollit; Adriano Costa cuida molt l’organització dels elements en les seves pintures, tenint en compte aspectes com la forma, la textura i el color. Quan ho tengueu clar, passau a l’acció!

Biografia de l’artista

Adriano Costa (Són Paulo, 1975) és un artista de reconegut prestigi a nivell internacional. Parteix del potencial narratiu de la vida quotidiana, concretament dels objectes comuns, domèstics i sobrants que en ella flueixen. Costa utilitza aquests objectes com materials per crear les seves obres, juxtaposant-los o acoblant-los. L’artista investiga els diferents aspectes del visible i la naturalesa dels materials, generant obres que a nivell formal s’acosten als principis del neoconcretisme brasiler i a l’art minimal.

El treball d’aquest creador parteix així de la tradició artística del seu context alhora que tracta de reflectir també qüestions allà persistents a nivell social, històric i polític com l’explotació natural de país, el colonialisme o el model de l’esclavitud en el qual es va fundar la nació. Aquests temes que destil·len les seves obres, al costat de l’antimonumentalitat de les mateixes (Costa evita usar pedestals o marcs), deixen entreveure no només una investigació estètica en el seu procés creatiu sinó també cert impuls polític.

Compartir
Categories
-
Etiquetes
-