Cos i gènere: projectes transversals des de l’art contemporani. Formació Permanent de Professorat

Formació amb adaptació online

Des d’Es Baluard Museu entenem les pràctiques artístiques contemporànies com una eina interdisciplinar i transversal per reflexionar sobre el món que ens envolta tot fomentant l’esperit crític.

En l’àmbit de l’educació formal, i amb l’objectiu de crear una comunitat de professorat que desenvolupi la seva tasca a llarg termini a partir de l’art contemporani, col·laboram amb el CEP de Palma Jaume Cañellas Mut per tal de consolidar la formació permanent per a docents.

El curs 2019-2020 llançam la 4ª edició de la proposta formativa «Cos i gènere: projectes transversals des de l’art contemporani». Els centres que hi participen són IES Madina Mayurqa (4t ESO C), IES Joan Alcover (2n ESO B), IES Son Ferrer (1r Batxillerat A) i Col·legi Es Liceu (4t ESO A)

La formació està adreçada a professorat de secundària en actiu, de qualsevol àrea o matèria. El tema a treballar és el gènere vinculant-ho amb la performance com a llenguatge artístic.

El gènere és un tema transversal, de gran rellevància i necessari per ser tractat especialment en les edats adolescents. El connectam amb el llenguatge artístic de la performance, per ser el propi cos el principal mitjà d’expressió obrint així altres possibilitats expressives dins les pràctiques artístiques contemporànies sovint no explorades en l’activitat docent.

El seminari és de caràcter teoricopràctic. Combina una sèrie de sessions formatives per a docents amb d’altres de treball dins l’aula que es materialitzen en activitats específiques a portar a terme amb l’alumnat i es concreten en performances realitzades pels diferents grups a l’espai públic.

Està conduït per l’Àrea de Desenvolupament Educatiu, Formació i Programes Públics del museu i compta amb la participació de professorat de l’ESADIB (Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears), de Meritxell Esquirol, analista cultural, doctora en Ciències Humanes i de la Cultura, Comunicació Social i Institucional amb la tesi Feminidad, neoliberalismo y cultura popular: la despolitización del feminismo i de Lluki Portas graduada de l’ESADIB qui desenvolupa les sessions de cos amb l’alumnat als centres educatius.

El projecte formatiu s’inicià el mes d’octubre amb les sessions de professorat. En el moment en que estàvem desenvolupant les sessions amb l’alumnat i es començaven a perfilar les temàtiques de les performances dels diferents grups esclatà la crisi de la Covid-19. Aquest fet feu necessari una adaptació online del projecte mantenint els objectius: el treball i l’expressió a partir del propi cos tot incidint en les qüestions de gènere que interpel·len a l’alumnat participant i de les quals ens volen fer partícips.

El resultat ha estat el vídeo coral La pell no té nom amb la participació de tots els centres implicats sota la coordinació de Lluki Portas.

Compartir
Categories
Formació
Etiquetes
-
17 d'octubre de 2019 → 19 de juny de 2020

Multimèdia: