• Eulàlia Valldosera, El melic del món #3. El cul de la terra, 1990-2001. Instal·lació en progrés. Lona de quatre metres, escombra de jardí, text exposat a una caixa de llum, vídeo documental i conjunt de sis fotografies, mides variables. Edició: 1/3. Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma, donació Nueva Colección Pilar Citoler

Eulàlia Valldosera

Recurs Obert

La destrucció d’una peça construïda és la reflexió plantejada per Eulàlia Valldosera en El melic del món #3, una obra molt significativa en el seu treball ja que és la primera creació vinculada a la pràctica sensorial, la percepció, en línia amb l’art processual.

Audio explicació obra

Activitat

Nivell recomanat: educació primària i educació secundària

Si bé és vera que l’obra de Valldosera neix de l’objectiu de la dicotomia construcció-destrucció, és interessant i posarem el principal focus en el procés de creació a partir de l’auto-observació d’aquells actes que en un primer moment semblen repetitius i quotidians en la nostra existència.

A partir d’un acte tan banal com fumar una cigarreta es plantegen preguntes entorn de l’acte anterior, durant i posterior. Ens permet pensar en el consum en tant a la compra i també en tant a l’acte de fumar, en consumir-se mentrestant fumes fent referència a la vida en caràcter de salut i per altra banda en l’acte més físic que es produeix en la combustió i en la pròpia acció. També pensam de cara a tot allò que esdevé posterior a l’acte, la producció de residus i el creixement potencial d’aquests.

Per tant, podem abstreure unes quantes línies d’anàlisi; parlarem d’actes quotidians repetitius, de residus, de la dicotomia construcció-destrucció i del procés constant de recollida que utilitza Valldosera a partir de l’estat d’abstinència com a fet predecessor a la recollida.

-Feu un exercici d’introspecció, així com fa Valldosera, una recerca al voltant de la vostra quotidianitat i els actes que hi marquen el ritme. Repensau-los fora del marc de la repetició i analitzau la seva funcionalitat en el vostre esdevenir. Quins són aquests actes que repetim en el dia a dia?

-Posau en comú quines són aquestes seqüències d’actes repetitius que marquen les vostres realitats. A la vegada feu visible quin és el material i a la vegada el residu que implica aquest fet.

-Una vegada clara la línia més analítica passam a la recollida, l’acumulació d’aquest residu quotidià. Podeu afegir un diari de camp per acompanyar l’acte amb les reflexions més instantànies que es produeixin. S’ha d’acordar amb el grup un espai temporal per tancar aquest procés.

-Finalment, una vegada acumulat el sediment procedirem a la Construcció-Destrucció. Us proposam dos moments. Un primer moment de construcció, on realitzar escultures que representin per vosaltres tot el procés i anàlisi què hem anat desenvolupant i un segon moment, on donar pas a la deconstrucció a través de la performance i donar cabuda a la destrucció (com a proposta) de les escultures o estructures dels residus de sediments. Aquest moment es pot fixar o bé amb registres de vídeo o fotogràfics.

Biografia de l’artista

Eulàlia Valldosera (Vilafranca del Penedès, 1963) artista que es formà inicialment en el camp de la pintura, a la dècada dels noranta, després d’establir-se a Holanda, amplia la seva formació a altres disciplines. A partir d’aquí se centra en l’espai públic, físic, i la seva transformació, i en l’espai interior de cada un de nosaltres, en la nostra percepció del món exterior i la matèria sensible, accions que du a terme a través del vídeo, la performance, la fotografia i la instal·lació, principalment. Objectes i fets vinculats a l’àmbit domèstic i al paper secundari de la dona, exercicis d’introspecció a partir d’experiències negatives viscudes que s’analitzen des de la mirada femenina i s’activen a partir de l’experiència de l’artista. La pràctica artística com a mitjà sanador del nostre món i de l’ésser humà —que concep l’artista com a mèdium— és actualment la seva línia de treball.

Compartir
Categories
Educació
Etiquetes
-