I a fora què?

Lloc: Observatori

«I a fora què?» és la presentació en format expositiu de quatre projectes educatius duts a terme durant el curs 2017-2018, tot ells desenvolupats amb col·lectius diversos. Aquests projectes exemplifiquen quan d’important és estendre l’acció del museu més enllà dels seus murs, ampliant el seu àmbit territorial per tal de teixir xarxa amb la diversitat de col·lectius que conformen la societat balear.

Així mateix, la presentació mostra l’art contemporani com una eina al nostre abast, que ens permet reflexionar sobre la memòria i el passat, les nostres realitats, les problemàtiques d’actualitat i ens possibilita projectar un futur diferent, així com que el museu és un motor social , que es posa de manifest en aquesta presentació de processos i resultats dels diferents projectes.

  • «Cos i gènere: projectes transversals des de l’art contemporani». Projecte de formació permanent de professorat amb aplicació real a l’aula, organitzat amb el CEP de Palma Jaume Cañellas Mut i amb la col·laboració de l’ESADIB. Es treballen qüestions de gènere vinculades al llenguatge de la performance. El curs 2017-2018 ha participat professorat i alumnat de  l’IES Guillem Sagrera, IES Joan Maria Thomàs, IES Josep Sureda i Blanes i IES Can Balo.
  • «BUS 7. Projecte Interbarris. De la barriada a la urbanització». Projecte en procés  que pretén crear, a partir de les practiques artístiques contemporànies, una cartografia dels diferents barris de Palma travessats per la línea 7 i utilitzar el propi bus com a plataforma de visibilització. És un projecte organitzat amb l’EMT i amb la col·laboració de Fundació Guillem Cifre de Colonya. Durant el curs 2017-2018 hem treballat amb un grup de veïns del barri de Son Gotleu.
  • «Entre Teles». Treballar amb el col·lectiu de la tercera edat és una de les línies que segueix contínuament el museu. Aquest projecte s’ emmarca en el programa «Gran Gent/Gent Gran» que  aquesta vegada reflexiona sobre la memòria històrica i el gènere a partir de l’exposició «Col·lecció permanent». S’ha dut a terme a centres residencials de Palma, Costa d’en Blanes i Alcúdia. Hi col·labora Domus Vi.
  • «Traspassem els rols. Què passa? Gènere i performance». En paral·lel a l’exposició de Sükran Moral, aquest projecte de l’Institut Balear de la Dona a càrrec d’Aina Bauzà i amb el seguiment de l’àrea educativa del museu mantén la línia de gènere i feminismes que venim impulsant com a part del nostre ADN. S’ha treballat amb un grup de dones a partir de l’obra l’artista feminista turca Şükran Moral per tal de traspassar al “aquí i ara” les problemàtiques de gènere que ella exposa a les seves obres i reflexionar sobre les mateixes.
Compartir
Categories
Educació
Etiquetes
Educació exposició exposición projectes educatius
28 d'agost de 2018 → 23 de setembre de 2018