Les Clíniques d'Es Baluard

“Les Clíniques d’Es Baluard” és el primer programa de formació permanent que llança el museu. Aquest projecte de l’àrea de Formació d’Es Baluard té com a objectiu fomentar la professionalització del sector artístic des de la institució museística, possibilitant les eines d’anàlisi, coneixement i seguiment de la pràctica artística professional. Es tracta d’un projecte obert a tots aquells artistes professionals o en vies de professionalització, sense importar edat, que consideren necessari entrar en un programa de coaching.

“Les Clíniques d’Es Baluard” contempla la realització de mòduls especialitzats per avaluar i promoure la carrera de creadors a nivell internacional però amb especial incidència en artistes de les Illes Balears, basant-se, entre d’altres, en l’anàlisi i revisió de portafolis i dossiers, el concepte de ser artista avui, els drets d’autor, relació amb museus, galeries i espais intermedis. El projecte compta amb la col·laboració de diverses entitats de Palma i de professionals de reconegut prestigi.

El projecte compta amb dues trobades grupals importants i, durant els seus sis mesos, inclou tutories individualitzades a càrrec de quatre experts, que ofereixen els seus serveis amb caràcter rotatiu al museu o via Skype. Hi ha dues tutories per expert, sumant-ne un total de vuit.

Els experts són:

 • Nekane Aramburu, directora Es Baluard.
 • Javier Duero, mediador cultural i comissari.
 • Fernando Gómez de la Cuesta, comissari i crític d’art.
 • Piedad Solans, comissària d’exposicions i investigadora.

La selecció dels candidats la du a terme el Comitè assessor, integrat per:

 • Nekane Aramburu, directora Es Baluard.
 • Javier Duero, mediador cultural i comissari.
 • Paco Espinosa, president Associació d’Artistes Visuals de les Balears (AAVIB).
 • Mercedes Estarellas, galerista i gestora cultural.
 • Fernando Gómez de la Cuesta, comissari i crític d’art.
 • Juan Carlos Rego, comisario, editor i crític d’art.
 • Pilar Ribal, directora Fundació Palma Espais d’Art.
 • Piedad Solans, comissària d’exposicions i investigadora.

Els participants en aquesta primera edició de Les Clíniques d’Es Baluard són: 

 • Abraham Calero.
 • Pedro Vidal.
 • Beatriz Regueira.
 • Claudio Capellini.
 • Laura Torres.
 • Jaume Orejuela.
 • Mar Ripoll.
 • Pau Caracuel.
 • Xim Llompart.
 • Marta Pujades.
 • Anne de Harlez.
 • Isabel Ramoneda.
 • Ana Darder.
 • Julià Panades.
 • Natxa Pomar.
 • Pilar Soberón.
 • Natasha Hall.
 • Maria Uribe.

El projecte compta amb dues trobades grupals importants:

 • La primera sessió de treball és dia 27 setembre de 2013 a les 10h. És una jornada intensiva de tot un dia de visionat de treballs i anàlisi conjunta d’aquests. Abans de la mateixa, es lliura a cada participant un kit de textos en format PDF.

 

 • La segona sessió de treball, el 28 de març de 2014, comprèn les presentacions finals col·lectives i l’anàlisi conjunta del grup.

 

 

Compartir
Categories
Educació
Etiquetes
-
27 de setembre de 2013 → 31 de desembre de 2013

Amb la col·laboració de: