Formatting Architecture II

‘Mediadors de realitat a Es Jonquet (Turisme, gentrificació i mobilitat urbana)’

“Pre-Formatting” és un col·lectiu associat a Es Baluard, multidisciplinar i obert, centrat en la investigació de l’arquitectura contemporània, des de la perspectiva del desenvolupament social, urbanístic i cultural de la ciutat. Les activitats del col·lectiu consisteixen en aproximacions a les capacitats de l’arquitectura contemporània per transformar la realitat dels espais on es treballa la lectura, representació i utilitat social.

Allò al que anomenem “realitat” és un constructe artificial. De manera que, en treballar des de l’arquitectura, no resulta sensat acostar-s’hi amb voluntat certificadora sinó amb afany narrador. Com que no hi una sola realitat, els dispositius o agents que s’erigeixen en relators de fet són els seus dissenyadors.

Durant el mes de juliol de 2016, un grup d’estudiants i recent llicenciats de disciplines vinculades al disseny i la construcció (arquitectura, disseny d’interiors, enginyeria de l’edificació), treballaran pensant en futurs possibles i desitjables per al barri d’Es Jonquet de Palma en el marc de la segona edició del workshop “Formatting Architecture”.

Per arrencar amb aquesta tasca, es proposa una taula de discussió entre diferents actors vinculats al futur del barri; una conversa que serveixi tant de llançament del taller com del lloc de construcció de tots aquests estats complementaris i coexistents des Jonquet: el del turista, el de l’especulador, el del proteccionista, el del veïnat…

Durant la discussió, a més, es projectaran les presentacions elaborades pels estudis d’arquitectura elii (Madrid) i MAIO (Barcelona), experts en la transformació de llocs a través del seu reformatat.

T.A.Z. (Temporary Autonomous Zone) és nom del programa per utilitzar The Tower, la torre musulmana exterior annexa a les muralles d’Es Baluard com a dispositiu obert a projectes basats en la investigació de pràctiques del pensament, l’acció ciutadana i comunitària d’un món en el que cada dia és més important implementar espais per possibilitar experiències, processos, fórmules de coneixement i reconeixement del nostre ecosistema patrimonial, creatiu i mediambiental. El terme T.A.Z és una clara al·lusió al mític text d’Hakim Bey, per indicar que és un espai temporalment autònom, que s’orienta cap al procés, a compartir experiències i treballar en xarxa des de la independència.
Activitat amb el suport de:

Més informació a www.formatarchitecture.com

Compartir
Categories
Cultural
Etiquetes
-
6 de juliol de 2016 → 23 de setembre de 2016