Murs de paper.
Fanzines i publicacions al marge

Taller a càrrec de Do the Print

La publicació sempre s’ha utilitzat com una de les principals eines per dominar i exercir control. Lleis, tractats, regulacions, ordres executives, mapes, llibres de text, biblioteques senceres, algoritmes; aquestes són només algunes de les formes en què la construcció i distribució del coneixement a través de l’acte d’imprimir, publicar i arxivar s’han utilitzat per controlar la narrativa. I, al fer-ho, marginar, desautoritzar, vigilar, danyar i esborrar altres vessants de pensament. Tot generant murs entre les veus diver­ses que construeixen la nostra societat.

Afortunadament aquest mitjà pot ser també una eina d’apoderament per a qui es troben de l’altre costat. La publicació independent i la creació de fanzines de lliure circulació permet veure i escoltar idees alternatives, fora dels valors corporatius, estatals i institucionals o que interpel·len una forma no hegemònica de pensament, convertint-se així en una eina de defensa.

Quin valor té publicar avui en dia? Com és la publicació d’un mitjà per «fer públic»? Tractarem formes d’explorar la circulació pública d’informació o del nostre treball en un espai post-digital i el paper que el mitjà imprès adquireix en aquest context. A través de les sessions que conformen el taller i que es duran a terme conjuntament a Es Mussol, la Biblioteca Can Sales i Es Baluard Museu generarem un fanzine col·lectiu amb els participants. Explorarem la pregunta de què ens defensem? i a través de les diverses respostes que sorgeixin filarem un imaginari cap a aquesta ciutat desitjada a través del collage, la còpia i la reproducció.

Projecte organitzat per la Direcció General de Cultura amb la Biblioteca “Can Sales” i Es Baluard Museu. Hi participen joves dels centres socioeducatius Es Mussol i Es Fusteret.

Compartir
Categories
Educació
Etiquetes
-
30 de juliol de 2021 → 5 d'agost de 2021