“Pre-Formatting” T.A.Z (Temporary Autonomous Zone)

T.A.Z (Temporary Autonomous Zone) és el nom del programa per utilitzar TheTower, la torre musulmana exterior annexa a les murades d'És Baluard com a dispositiu obert a projectes basats en la investigació de pràctiques del pensament, l'acció ciutadana i comunitària d'un món en el qual cada dia és més important implementar espais per a possibilitar experiències, processos, fórmules de coneixement i reconeixement del nostre ecosistema patrimonial, creatiu i mediambiental. El terme T.A.Z,amb una clara al·lusió al mític text de Hakim Bey, indica que és un espai temporalment autònom, que s'orienta cap al procés, compartir experiències i treballar en xarxa, des de la independència.

El primer ús per a T.A.Z serà amb el projecte “Pre-Formatting”, el dia 11 de maig, de les 17.00h a les 19.00h, amb accés lliure.

“Pre-Formatting” és una trobada multidisciplinària i oberta entre agents vinculats a la producció cultural i artística. La recerca en arquitecturacontemporània implica l’estudi del desenvolupament social, urbanístic i cultural de la ciutat. L'acció serà una aproximació a les capacitats de l'arquitectura contemporània per a transformar la realitat dels espais on treballa des de la seva lectura, representació i utilitat social.

La trobada té com a finalitat produir una reflexió conjunta que serveixi de fonament conceptual d'arrencada per al treball radicalment productiu que es desenvoluparà del  5 a l'11 de juliol de 2015 al COAIB.

Participants: Langarita-Navarro, Maio, Coke Bartrina y David Bestué.
Moderen i organitzen: Toni Gelabert, Néstor Montenegro
Lloc : TheTower – T.A.Z, Es Baluard
Activitat Gratuïta

Compartir
Categories
Cultural
Etiquetes
-
11 de maig de 2015 → 11 de maig de 2015