Presentació programes de formació per a artistes d’Es Baluard. Tabacalera, Madrid

Des del 2013, Es Baluard ve desenvolupant un programa de formació no reglada per a artistes sota el nom de «Les Clíniques d’Es Baluard». El fet d’haver ideat la seva posada en marxa obeeix a l’interès del museu per constituir-se en una plataforma viva d’estudi i debat sobre els models de formació a diversos nivells, implementant dispositius a mig camí entre l’ensenyament acadèmic i l’activitat professional real. El lloc de la socialització i confrontació de les pràctiques artístiques -la institució museu- com a suport adequat on és encara possible experimentar en el procés entre el coneixement, el reconeixement, i l’experiència es converteix en suport adequat. Aquest model s’orienta a creadors en actiu o aquells que es troben en vies de professionalització, sense importar-ne l’edat, que considerin necessari entrar en un programa de capacitació i coaching. Les Clíniques, concebudes com un mètode molt orgànic, parteixen d’un pla inicial que és estructurat prèviament a cada convocatòria i desenvolupat de forma contínua al llarg d’un màxim de vuit mesos de durada. La legitimació de l’ensenyament artístic, els problemes curriculars, la constitució d’un cos d’obra coherent, la investigació i producció enfront de la institucionalització de l’art en un sector cada vegada més competitiu són algunes de les qüestions bàsiques que guien continguts i metodologies. Amb tot, l’objectiu principal és fomentar la professionalització del sector possibilitant les eines d’anàlisi, coneixement, recursos i seguiment de la pràctica creativa i de pensament des del museu.

«Laboratori B» és el nom del projecte que llança Es Baluard com a continuació de les seves accions formatives per a creadors. Aquesta nova proposta està ideada i conduïda pel comissari Fernando Gómez de la Cuesta i té com a punt de partida el programa de formació «Les Clíniques d’Es Baluard», obrint-lo a d’altres participants de l’àmbit de la creació i el pensament contemporanis. «Laboratori B» ha consistit en una sèrie de sessions d’anàlisi d’obra i aprofundiment teòric sobre els camins de recerca de cada creador, donant lloc a una publicació experimental. En el programa iniciat el setembre de 2016, han participat interessats a reflexionar i treballar sobre la producció artística contemporània, així com sobre la seva contextualització i desenvolupament conceptual. Com a resultat, es llança una publicació experimental titulada B.

Artistes participants: Neus Marroig, Jordi Pallarès, Damià Matas, Marta Pujades, Evarist Torres, Maria Antònia Mir, Laia Ventayol, Carlos Lozano, Pep Canyelles, Aina Perelló, Daniel Gasol, Luz Massot, Ubay Murillo, Juan Pablo Ordúñez MawatreS, Olga Martí, Miriam M. Guirao, Jorge Gil, Beatriz Castela, Jorge Isla, Damià Vives.

 

Programa de la presentació a Tabacalera

Primera part:

  • 17:00h. Visionat de tres propostes videogràfiques de Natasha Hall, Natxa Pomar i Marta Pujades, artistes vinculades a la primera edició de «Les Clíniques d’Es Baluard» (2013/2014), i els projectes en procés de les quals tingueren la possibilitat de ser testats a Es Baluard en acabar el curs.
  • 18:00h. Introducció general de Nekane Aramburu (directora d’Es Baluard) i Guillermo González (cap d’Àrea d’Exposicions. Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, Subdirecció General de Promoció de les Belles Arts).
  • Comentaris dels treballs presentats: Javier Duero (cap d’Estudis de «Les Clíniques d’Es Baluard»).

Segona part:

  • 18:30h. Presentació de la publicació de «Laboratori B», a càrrec d’Irene Amengual (Es Baluard), Fernando Gómez de la Cuesta (comissari) i alguns dels artistes participants a «Laboratori B». Connexió amb Pep Ramon Cerdà (Institut de la Llengua i la Cultura de les Illes Balears – ILLENC).

Tercera Part:

  • 19:15h. Avanç de la tercera edició de «Les Clíniques d’Es Baluard» 2017-2018 a càrrec de Nekane Aramburu i Javier Duero.
Compartir
Categories
Formació
Etiquetes
-
20 de febrer de 2017 → 20 de febrer de 2017

Organitza:

Amb la col·laboració de: