Projecte MUSEU

Museums are managers of consciousness. They give us an interpretation of history, of how to view the world and locate ourselves in it. They are, if you want to put it in positive terms, great educational institutions. If you want to put it in negative terms, they are propaganda machines. (Hans Haacke)

Una pancarta amb la paraula MUSEU va ser col·locada a la façana d’Es Baluard el 20 d’octubre de 2015, data en què vam inaugurar la segona revisió de la col·lecció del museu. Aquesta pancarta nomenava i rubricava l’edifici principal del museu d’art modern i contemporani de Palma però també simbolitzava el debat del sentit real d’un museu avui i es manifestava i visibilitzava com a gest de reivindicació.

«Museu» es va posar en marxa així com un dispositiu d’horitzontalitat generat per Es Baluard amb la vocació de convertir-se en un mitjà de diàleg i debat sobre aquestes infraestructures culturals involucrant al sector professional (i en extensió als seus àmbits de formació i gestió), a les institucions públiques, privades i a la societat i va prendre forma de blog a fi de recollir i dinamitzar posicions i compromisos des d’allò escrit a allò visual.

Un museu és una àgora, una plataforma per als trànsits físics i les deambulacions virtuals. Amb aquest bloc pretenem generar un lloc de trobada obert per a la seva anàlisi i recerques ontològiques i de funció.

Un dels objectius és debatre la realitat d’allò físic i de la possible obsolescència del concepte «Museu» avui. Per a això hem col·laborat amb diferents entitats com IAC (Institut d’Art Contemporani), ICOM Espanya, ADACE (Associació de Directors d’Art Contemporani d’Espanya) i diferents professionals que s’han anat involucrant a poc a poc en el projecte i els textos i reflexions han anat activant el bloc des de 2016. A partir de 2019 col·laborarem amb diferents universitats amb l’objectiu d’implicar destacats docents perquè s’involucrin en el projecte juntament amb els seus estudiants, dotant a aquest projecte d’una dimensió, també, formativa.

Característiques de www.proyectomuseu.org:

La part fonamental del projecte és la d’entrades principals, amb els textos signats pels professionals que participen i aniran participant.

Consta d’una àrea on es publiquen els textos enviats que seguiran diferents línies de pensament i reflexió.

Glossari a debat: ens interessa aprofundir en una sèrie de termes que, per gastats o desactualitzats, requereixen una reinterpretació i anàlisi contemporani.

Arxiu: recopilem documents base que puguin servir tant per a la investigació com per ser línies de suport a diferents sectors formatius.

Participants el 2016-17:

 • Nekane Aramburu
 • María Fernanda Cartagena
 • Daniel Castillejo
 • Comerciants de Núvols
 • Isabel Durán
 • Marcelo Expósito
 • Aurora Fernández Polanco
 • Luis Grau
 • RocLaseca
 • Jana Leo
 • Martí Manen
 • Javier Martín Jiménez
 • Jorge Luis Marzo
 • Juan Luis Moraza
 • Chantal Mouffe
 • Iván de la Nuez
 • Santiago Olmo
 • Andrea Pacheco
 • Jorge Ribalta
 • Juan Carlos Rico
 • Yolanda Romero
 • Sergio Rubira
 • Tomás Ruiz Rivas
 • Montserrat Soto
 • Berta Sureda

«Museu» és un projecte d’Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma. Des del seu inici ha estat dirigit per Nekane Aramburu. En 2017 va ser coordinat per Semiramis González i el 2019 entrà a col·laborar la Universitat dels Illes Balears (UIB), en concret, estudiants del grau d’Història de l’Art, sota la coordinació i supervisió de Francisco Falero. També col·labora la Universidad de Zaragoza i en concret amb el professor Jesús Pedro Lorente.

Compartir
Categories
Formació
Etiquetes
-
1 de gener de 2018 → 31 de desembre de 2019

Amb la col·laboració de: