TALLER D'INTRODUCCIÓ ALS GRAFITS AMB LÀSER

Avui dia és coneguda la connexió de l'art actual amb les noves tecnologies, i en aquest sentit l'art urbà s’hibrida amb l'última tecnologia per donar lloc als grafits amb làser. El grafit amb làser neix amb la creació del Grafiti Research Lab el 2007. És un laboratori de creació compost per un grup d'escriptors de grafits i artistes que utilitzen tecnologies i programes de codi obert (programari lliure) per a la comunicació urbana.  

Aquest taller es compon de dues parts: a la primera els participants rebran una introducció al làser i les seves aplicacions tecnològiques a càrrec del professor Claudio Mirasso, catedràtic de la UIB i investigador de l’IFISC; i a la segona, els dissenyadors i artistes visuals Javier Siquier, OA i Pep Homar realitzaran una exhibició a l’Aljub i explicaran als participants en què consisteix la tecnologia emprada, com s’utilitza el programa i com es poden millorar les creacions de grafit amb làser.  

Aquesta activitat es proposa acostar la ciència als ciutadans mitjançant una visió artística i estètica suggerida a través de les composicions de grafit amb làser, a més de conèixer les qualitats de la llum i entendre l’abast i els reptes dels dispositius fotònics a la societat actual, partint dels projectes i línies d'investigació de l’IFISC en aquesta àrea.  

Més informació:Rosa Maria Rodríguez. Comunicació i Cultura Científica, IFISC (CSIC-UIB). Tel.: 971 25 97 19. Correu electrònic: rosa@ifisc.uib-csic.esdivulgacion@ifisc.uib-csic.es

Compartir
Categories
Cultural
Etiquetes
-
19 de novembre de 2011 → 19 de novembre de 2011