Avís legal

FUNDACIÓ ES BALUARD, MUSEU D’ART MODERN I CONTEMPORANI DE PALMA
Plaça Porta de Santa Catalina, 10. BALUARD DE SANT PERE
CIF. G57223992
T. (+34) 971908200
F. (+34) 971908203
museu@esbaluard.org
Inscrita al Registre de Fundacions per Resolució publicada en el BOIB nº 134 de 25 de Setembre de 2003.
www.esbaluard.org

OBJECTE
El prestador, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús del lloc web.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observació i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos d’aplicació.

El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi l’obligació de pre-advertir o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient la publicació al lloc web del prestador.

RESPONSABILITAT
El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador d’aquell qui accedeix a la pàgina) per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en qualsevol cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal.

Des del lloc web del client és possible que se’l redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Donat que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En aquest cas, el prestador manifesta que procedeix a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitador, en fors, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent a la pàgina web del prestador. No obstant això i, en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, Autoritats i Forces de Seguretat, col·laborant de manera activa en la retirada o en el seu cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se’n el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació o que s’esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
El prestador es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal i en garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en l’art. 9 de la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

El prestador posa a disposició dels usuaris la Política de Privacitat de l’entitat informant els usuaris sobre els següents aspectes:

– Dades del Responsable del tractament.
– Dades tractades.
– Fitxer on s’hi emmagatzemen.
– Finalitat del tractament.
– Obligatorietat o no de facilitar-l’hi, així com les conseqüències en cas de no
facilitar-l’hi.
– Sobre els drets que assisteixen a tots els usuaris i el procediment per a exercitar-los.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitador la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador o bé disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització requereixen en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que es pogués suscitar respecte els mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant únicament l’esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna del prestador sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualssevol dels continguts del lloc web, ho pot fer a través del següent correu electrònic: comunicacio@esbaluard.org.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Palma de Mallorca.

INFO COPYRIGHT
Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, Palma, 2010
Reservats tots els drets.

Les obres plàstiques reproduïdes estan protegides per Dret d’Autor. Queda prohibida la seva reproducció total o parcial. La Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma no es fa responsable de l’ús per tercers d’aquestes imatges.

©Lida Abdul, 2022. Cortesia Galeria Giorgio Persano

©Helena Almeida, Irene de Andrés, Eduardo T. Basualdo, Miriam Cahn, Juan del Junco, Eduardo Kac, Concha Jerez, Núria Marquès, Marina Núñez, Bernardí Roig, Francisco Ruiz de Infante, Amparo Sard, 2022
Toni Catany © Fundació Toni Catany, 2017
© Dedalus Foundation, Inc. / VEGAP, Balears, 2022
© Comissió Antoni Tàpies, Barcelona / VEGAP, Balears, 2022
© Fundació Joan Brossa, VEGAP, Balears, 2022
© Alfredo Jaar, 1996

© Eric N. Mack, 2022. Cortesia de l’artista & Simon Lee Gallery, Londres/Hong Kong

Jack Walls, 1982 © Robert Mapplethorpe Foundation. Used by permission
© Joan Morey, 2002
© Michael Najjar, 2013
© Shirin Neshat, 2022. Cortesía Gladstone Gallery, Nova York/Brussel·les

© Lydia Okumura, 2022. Cortesía Galeria Jaqueline Martins, São Paulo, Brasil. Fotografía: Ding Musa

Jorge Oteiza © Pilar Oteiza, A+V Agencia de Creadores Visuales, 2017) 2019

© Succession Antonio Saura / www.antoniosaura.org/ A + V Agencia de creadores Visuales, 2019

© Successió Miró, 2022

© Sucesión Pablo Picasso, VEGAP, Madrid, 2022
© Chema Alvargónzález, Marina Abramović, Pilar Albarracín, Hermenegildo Anglada-Camarasa, Miquel Barceló, Per Barclay, María Blanchard, Christian Boltanski, Andrea Büttner, Robert Cahen, Miguel Ángel Campano, Daniel Canogar, Victoria Civera, Carles Congost, Diana Coca, Erró, Will Faber, Luis Feito, Roland Fischer, Joan Fontcuberta, Alicia Framis, Ferran Garcia Sevilla, Alberto García-Alix, Juan Genovés, Susy Gómez, Pierre Gonnord,  Luis Gordillo, Xavier Grau, Guinovart, Hans Hartung, José Hernández, Rebecca Horn, Bouchra Khalili, Kcho, Anselm Kiefer, Imi Knoebel, Wifredo Lam, Jana Leo, Fernand Léger, Chema Madoz, Georges Mathieu, Manolo Millares, Antoni Miralda, David Nash, Guillermo Pérez Villalta, Jaume Plensa, Thomas Ruff, Santiago Rusiñol,  José María Sicilia, Montserrat Soto, Juan Uslé, Eulàlia Valldosera, Joana Vasconcelos, Wolf Vostell, Peter Zimmermann,  VEGAP, Palma, 2022