Col·labora

Es Baluard Museu és art, cultura, modernitat i innovació i vol convidar tota la societat civil a formar part del seu projecte, des de particulars a empreses, entitats i col·lectius.

Els particulars podran col·laborar integrant els programes d’Amics d’Es Baluard i/o Voluntariat al Museu. Per la seva banda, les empreses, entitats i associacions podran fer-ho mitjançant patrocinis i mecenatges.

Vincular-se a Es Baluard Museu és compartir la seva missió, visió i valors: apropar l’art contemporani a tots els públics, promoure programes educatius, impulsar l’art contemporani amb nous projectes expositius i preservar la col·lecció permanent del museu. És en definitiva, sumar valor i reconeixement social.

Es Baluard Museu ofereix per la seva banda, un sèrie de contraprestacions per les col·laboracions de patrocinis i mecenatges. Amb elles vol agraïr la participació dels seus col·laboradors i patrocinadors oferint el seu programa expositiu, a més d’activitats de diversa índole per a un ampli perfil de visitants.