Col·lecció

Petició d’imatges

La còpia de qualsevol material protegit d’aquesta web està prohibida, a excepció que es realitzi amb finalitats no comercials, educatives o per a l’ús personal. Les imatges de la col·lecció Es Baluard no es poden utilitzar per a publicacions ni fer-ne un ús comercial sense l’autorització prèvia per escrit del Departament de Conservació del museu.

La sol·licitud d’imatges es pot enviar per correu electrònic o per via postal: soad.houman@esbaluard.org

Àrea Artística / Departament de Conservació
Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma
Plaça de la Porta Santa Catalina, 10
07012 Palma, Mallorca
T +34071908201
F +34971908203