Adrián Melis

l'Havana, 1985
Obres a la col·lecció