Amparo Sard

Son Servera, Mallorca, 1973

Amparo Sard viu i treballa entre Mallorca i Barcelona; és una artista multidisciplinària que treballa principalment el dibuix, l’escultura, el vídeo i la instal·lació. A la seva obra és essencial la física de la matèria, l’experimentació amb materials i conceptes derivats dels seus usos. La condició humana és el tema principal tractat per aquesta mallorquina, i a les seves obres apareixen reflexions potents sobre el dolor (físic i psíquic), l’angoixa o eldubte existencial, entre d’altres. Les peces combinen una estètica subtil amb un contingut inquietant, una mescla de patiment i de plaer. Sard crea algunes de les obres des de l’autoreferencial i protagonitza seqüències en què explora, a partir del seu propi cos, els límits que retallen el creixement de l’individu per mostrar-nos les seves emocions i debilitats, com ara la por, l’error, la indecisió eterna o la importància del’oblit per poder continuar vivint. D’estètica impecable, les seves peces cerquen pertorbar l’espectador, en promou la contemplació i connecta amb el terreny emocional.

I.A.