Ana Gallardo

Rosario, L'Argentina, 1958
Obres a la col·lecció