Ansareo, Elssie & Arenzana, Alaitz

Ciutat de Mèxic, 1979 / Bilbao, 1976
Obres a la col·lecció