Antonio Saura

Osca, 1930 - Conca, 1998

Antonio Saura, de formació autodidacta, començà a pintar als quinze anys, durant la convalescència d’una llarga malaltia. El 1952 viatjà a París, on residí fins al 1955. Allà entrà en contacte amb les avantguardes de l’època, com l’informalisme francès o l’expressionisme abstracte americà de Pollock o De Kooning. Aquest fet provocà que abandonàs el surrealisme inicial de la seva obra per encaminar-se capa l’art abstracte. El 1957, de tornada a Espanya, funda, amb artistes com Luis Feito, Manolo Millares i Rafael Canogar, entre d’altres, el Grupo El Paso, amb el qual es converteixen en els introductors de l’informalisme en el territori nacional. Els seus integrants se senten hereus de l’Espanya negra i comparteixen característiques com el dramatisme, la sobrietat cromàtica o una forta expressivitat. L’obra d’Antonio Saura podríem dir que agafa del surrealisme allò negatiu, monstruós, natural, violent i intuïtiu, de l’action painting, el caràcter gestual del procés creatiu, i de l’informalisme, l’abstracció. D’entre la seva extensa producció, destaquen sèries d’obres com Crucifixiones, Historia de España, Multitudes, Retratos imaginarios o Saurimaquias.

 

E.C.

Obres a la col·lecció