Bernardí Roig

Palma de Mallorca, 1965

Bernardí Roig viu i treballa a Mallorca i és un dels artistes balears més prolífics i actius, amb una àmplia trajectòria internacional. La seva pràctica artística fa al·lusió a una societat atrapada en una era caracteritzada per la manca de memòria històrica i d’identitat. Un individu en un món dominat pels mass media que ha perdut l’habilitat per distingir entre la realitat i la ficció, entre el que realment importa i el que és trivial. El dibuix com a base fonamental del seu procés creatiu dona pas a diversos mitjans com l’escultura, la fotografia, la instal·lació i la imatge en moviment a través del mitjà cinematogràfic i el vídeo. Articula un llenguatge visual de caràcter figuratiu a partir del qual explora l’individu i les seves obsessions i desitjos, construeix relats que ens afronten a la incomunicació o al pas del temps, entre altres temes, i en què inclou referències procedents de la literatura, la mitologia, el teatre, el cinema i les arts visuals.

 

P.R.