Daniel García Andújar

Almoradí, Alacant, 1966
Obres a la col·lecció