Eulàlia Valldosera

Vilafranca del Penedès, 1963

Eulàlia Valldosera, artista que es formà inicialment en el camp de la pintura, a la dècada dels noranta, després d’establir-se a Holanda, amplia la seva formació a altres disciplines. A partir d’aquí se centra en l’espai públic, físic, i la seva transformació, i en l’espai interior de cada un de nosaltres, en la nostra percepció del món exterior i la matèria sensible, accions que du a terme a través del vídeo, la performance, la fotografia i la instal·lació, principalment. Objectes i fets vinculats a l’àmbit domèstic i al paper secundari de la dona, exercicis d’introspecció a partir d’experiències negatives viscudes que s’analitzen des de la mirada femenina i s’activen a partir de l’experiència de l’artista. La pràctica artística com a mitjà sanador del nostre món i de l’ésser humà —que concep l’artista com a mèdium— és actualment la seva línia de treball.

S.H.