Francisco Mejía-Guinand

Bogotà, Colòmbia, 1964
Obres a la col·lecció