Inmaculada Salinas

Guadalcanal, Sevilla, 1967
Obres a la col·lecció