Isabel Villar

Salamanca, 1934
Obres a la col·lecció