Joan Morey

Sant Llorenç des Cardassar, Mallorca, 1972

Joan Morey, actualment viu i treballa a Barcelona. L’ambigüitat i un cert hermetisme són característiques de les seves obres, que situen l’espectador en una posició d’incertesa atès que el sentit que espera trobar es veu desplaçat per la desconstrucció de tota una realitat multireferencial de la qual la peça artística és un punt de partida. Amb referències a la política, la religió, la història de l’art, la filosofia, el cinema, el teatre o al sistema de l’art mateix, es pot dir que la seva obra és eminentment conceptual i amb una gran càrrega intel·lectual.

El seu treball pot derivar en múltiples formats, com la fotografia, el vídeo i altres suports de comunicació audiovisual, tot i que és la performance el principal vehicle que li permet explorar l’acte creatiu, unes performances que deriven sovint en accions teatralitzades a través d’intèrprets, mise-en-scènes i altres actuacions en què pot involucrar l’espectador i fer-lo partícip de les seves reflexions experimentals entorn de la dialèctica hegeliana entre amo i esclau. Així, sovint, els actors de les seves performances —intèrprets professionals o el públic mateix— són sotmesos a un rígid sistema de normes o instruccions.

 

E.B.