José Manuel Broto

Saragossa, 1949

Viu i treballa a París i a Mallorca. Estudià a l’Escola d’Arts i Oficis de la seva ciutat natal. Si bé les primeres obres eren de caire constructivista, a partir de 1972 evoluciona cap a l’abstracció, via que continua explorant. El 1976 participa a l’exposició «Per una crítica de la pintura» a la Galeria Maeght de Barcelona, amb artistes com Xavier Grau, Gonzalo Tena i Javier Rubio, amb els quals crea el grup Trama, que proposa el valor de la pintura per si mateixa i la pràctica pictòrica com un exercici autònom. Abandona aquella pintura basada en rígids esquemes constructius i, des del 1985, any en què es trasllada a París, es dedica a l’abstracció gestual o lírica. Entre les diverses mostres individuals realitzades destaquen l’antològica del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid, 1996) i la mostra itinerant «Broto. Rever», organitzada per la Direcció General de Relacions Culturals i Científiques del Ministeri d’Afers Exteriors d’Espanya (Xile, Mèxic i Montevideo, 2004). Ha estat guardonat amb el Gran Premi del Salon de Montrouge (França, 1988), el Premi Nacional d’Arts Plàstiques (1995) i el Premi ARCO de l’Associació de Crítics (1997).

E.B.

Obres a la col·lecció