Juan Genovés

València, 1930
Obres a la col·lecció