Juan Genovés

València, 1930 - Madrid, 2020

Juan Genovés es formà a l’Escola de Belles Artes de la seva ciutat natal i posteriorment s’instal·là a Madrid, on residí i treballà fins al final. Pintor inquiet i preocupat per la necessitat de renovació de l’art espanyol i per la funció de l’art i l’artista en la societat, la seva convicció sobre el poder transformador de l’art i el seu compromís el portaren a formar part de col·lectius molt significatius en el panorama espanyol de postguerra: Los Siete (1949), Parpalló (1956) i Hondo (1960). Fou un dels impulsors de la nova figuració de caràcter realista desenvolupada al territori nacional a partir dels anys seixanta, pràctica que va saber articular des d’una perspectiva social i de denúncia a la qual, posteriorment, hi va incloure referències del mitjà fotogràfic i els mass media.

P.R.

Obres a la col·lecció