Juana Francés

Alacant, 1923 - Madrid, 1990

Juana Francés treballà i visqué a Alacant i, posteriorment, a Madrid. Amb una formació autodidacta inicial, estudià a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Dedicà la seva trajectòria a la investigació dels formats i suports pictòrics i es mogué còmodament entre l’abstracció i la figuració, que entenia com a posicionaments complementaris i no antagònics. De les primeres creacions, figuratives amb una gran presència humana, passa a una fase explícitament informalista durant la qual entrà a formar part del grup El Paso, l’única dona d’aquest col·lectiu artístic. Posteriorment inicià una etapa més o menys figurativa i aprofundí en el món tridimensional amb una certa estètica de la lletgesa, per reprendre després, a la darrera fase, una paleta vibrant i desenfadada que virà, finalment, en un retorn a un cromatisme sever.

I.LL.

Obres a la col·lecció