Miquel Navarro

Mislata, València, 1945
Obres a la col·lecció