Mónica Fuster

Palma, Mallorca, 1967
Obres a la col·lecció