Rafa Forteza & Albert Pinya

Palma, 1955 / Palma, 1985
Obres a la col·lecció