Susy Gómez

Pollença, Mallorca, 1964

Artista pluridisciplinar, viu i treballa a Palma de Mallorca. Comença la seva formació a la Facultat de Belles Arts de Barcelona, ciutat on s’instal·la i en la qual troba l’atmosfera adient per desenvolupar la seva capacitat creadora. A principis dels noranta comenta a realitzar les seves primeres mostres i destaca com un dels valors més reconeguts del moment.

A través de diferents mitjans –l’escultura, la instal·lació, la pintura, el dibuix, el vídeo i la performance–, aquesta artista mallorquina desenvolupa una obra autobiogràfica en la qual els objectes quotidians es converteixen en metàfores: vestits, cors, ulls, cases, flors, barques, papallones, cadires… La seva obra, principalment, s’ha construït a partir d’una reflexió sobre la identitat amb voluntat d’explorar la intersecció entre l’art i l’espiritualitat, l’acció social i la identitat individual, i apel·lar a la posició que ocupa el subjecte en el món contemporani.

Qüestionar el present, el destí, el sentit de la vida, els ancoratges espirituals des de múltiples àmbits es converteix per a Susy Gómez en una necessitat vital ineludible que porta a reflexionar entorn de la presa de consciència, descodificant les distintes relacions que s’estableixen entre el subjecte i el context en què es veu immers. Amb tot plegat existeix una voluntat de mostrar que no hi ha una única manera de designar les coses sinó múltiples.

El seu univers, a nivell conceptual, no solament requereix de l’espectador una actitud espiritual, sinó que reclama també el propi buidatge de creences, la desmaterialització de l’ego, la història personal, la responsabilitat dels nostres propis pensaments, sentiments i accions, i convida l’espectador a transcendir la màscara social, a descobrir la seva identitat i el lloc que ocupa a la consciència col·lectiva i individual.

Ha realitzat exposicions a l’Espai 13, Fundació Joan Miró (Barcelona, 1993), Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (Palma de Mallorca, 1996), Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain-Nice (França, 1999), Institut Valencià d’Art Modern, Centre del Carme (València, 2000), Església del Convent, Museu de Pollença (Mallorca, 2001), Consell Europeu a Brussel·les, Edifici Iustus Lipsius (Brussel·les, 2002), Museo de Navarra (Pamplona, 2004), Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (2009). A més, ha creat instal·lacions per a espais públics com la realitzada a la Puerta de Alcalá (Madrid, 2002) amb la col·laboració de la firma Carolina Herrera y performances com la realitzada a Hogar, dulce hogar per a la Nit Niu a Cala de Sant Vicenç (Pollença, Mallorca, 2001).

La seva obra forma part de les col·leccions de centres i entitats nacionals i internacionals següents: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid), Artium de Álava (Vitòria), Institut Valencià d’Art Modern (València), Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, Murugami Hirai Museum (Tòquio), Col·lecció Testimoni, Fundació “la Caixa” (Barcelona), Col·lecció L’Oreal i Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain-Nice, entre d’altres.

E.B.