Educació i Formació

Presentació

L’Àrea de Desenvolupament Educatiu, Formació i Programes Públics d’Es Baluard Museu té l’objectiu de la mediació entre el museu i els distints sectors socials i potenciar el desenvolupament de la sensibilitat creativa i el judici crític en la població.

Així, s’obre a diferents col·lectius i territoris, més enllà de l’edifici del museu, i a la creació de projectes en col·laboració en què intervenen diferents agents, no només de l’àmbit cultural i educatiu sinó també del social en totes les seves variants.

D’ençà de 2013, s’ha anat reformulant en un continu R + D centrat en dos focus: l’educatiu i el formatiu, que es complementen i connecten també amb la funció de programes públics. Conscients de la necessitat de contínua avaluació i reformulació al ritme de la societat, tant en una direcció com en l’altra, es treballa en la recerca de noves fórmules d’actuació que puguin donar resposta a la diversitat de necessitats i interessos dels diversos interlocutors i audiències contemporanis. Un museu ha de ser una font fèrtil per a l’emprenedoria i la construcció cultural crítica i participativa.

El vessant educatiu està vinculat a grups escolars, familiars, gent gran, malalts mentals, col·lectius en situació de risc, agrupacions de dones, gèneres i transgèneres, grups de migrants, a més d’organitzacions locals i globals, tant professionals com no.

El museu s’entén com un espai comunitari, i la ciutadania, portadora de coneixements i realitats. Es potencia la feina horitzontal i dialògica amb els diferents col·lectius mitjançant les pràctiques artístiques contemporànies enteses com eines de creació de cultura, coneixement i experiències compartides.

Els continguts a partir dels quals es generen els diferents programes poden girar al voltant de la programació expositiva del museu, la col·lecció permanent, la pròpia història de l’indret, l’entorn patrimonial, les necessitats dels col·lectius i les comunitats amb les quals col·labora, entre d’altres; i en torn de programes autònoms en simbiosi amb les realitats de les pràctiques creatives i discursives contemporànies.

La part formativa de l’àrea consta de dues branques. D’una banda, procura donar resposta als adults desvinculats de l’àmbit artístic però amb inquietuds per aquest món; de l’altra, tracta d’iniciar models i plataformes especialitzades, construïdes des del museu o amb altres institucions, amb la intenció de dotar dels instruments necessaris els professionals en actiu, tant de la docència, com de la cultura i la creació artística contemporània o de l’activisme social.