Conferència de Guy Standing.
«The Precariat: The New Dangerous (and Promising) Class»
i diàleg amb Marcelo Expósito

Conferència de Guy Standing.
«The Precariat: The New Dangerous (and Promising) Class»
i diàleg amb Marcelo Expósito