Conferència de Sandro Mezzadra.
«Una genealogia de la precarietat. Treball, subjectivitat, multitud»

Conferència de Sandro Mezzadra.
«Una genealogia de la precarietat. Treball, subjectivitat, multitud»