Conferència Maria Eugènia Jaume.
“Els camps de concentració a Mallorca (1936-1942)”

Conferència Maria Eugènia Jaume.
"Els camps de concentració a Mallorca (1936-1942)"