Regina José Galindo sobre “El turment i l’èxtasi”

Regina José Galindo sobre "El turment i l'èxtasi"