Projecte Museu

Museums are managers of consciousness. They give us an interpretation of history, of how to view the world and locate ourselves in it. They are, if you want to put it in positive terms, great educational institutions. If you want to put it in negative terms, they are propaganda machines. (Hans Haacke)

Una pancarta amb la paraula MUSEU roman col·locada a la façana d’Es Baluard des de dia 20 d’octubre de 2015, data en la qual vam inaugurar la segona revisió de la col·lecció del museu. Aquesta pancarta nomena i rubrica l’edifici principal del museu d’art modern i contemporani de Palma però també simbolitza el debat del sentit real d’un museu avui i es manifesta i visibilitza com a gest de reivindicació.

“Museu” es posa en marxa així com un dispositiu d’horitzontalitat generat per Es Baluard amb la vocació d’esdevenir un mitjà de diàleg i debat sobre aquestes infraestructures culturals, tot involucrant al sector professional (i en extensió als seus àmbits de formació i gestió), a les institucions públiques, privades i a la societat i pren ara forma de bloc a fi de recollir i dinamitzar posicions i compromisos des l’escrit al visual.

Un museu és una àgora, una plataforma per als trànsits físics i les deambulacions virtuals. Amb aquest blog pretenem generar un lloc de trobada obert per a la seva anàlisi i recerques ontològiques i de funció.

Un dels objectius és debatre la realitat del físic i de la possible obsolescència del concepte “Museu” avui. Per a això hem col·laborat amb diferents entitats com IAC (Instituto de Arte Contemporáneo), ICOM Espanya, ADACE (Asociación de Directores de Arte Contemporáneo de España) i diferents professionals que s’han anat involucrant poc a poc en el projecte i els textos i reflexions dels quals aniran activant el bloc al llarg de 2016.

Característiques de www.proyectomuseu.org:

  • La part fonamental del projecte és la d’entrades principals, amb els textos signats pels professionals que participan i que hi aniran participant.
  • Consta d’una àrea on es publiquen els textos enviats que seguiran diferents línies de pensament i reflexió.
  • Glossari a debat: ens interessa aprofundir en una sèrie de termes que, per desfasats o desactualitzats, requereixen d’una reinterpretació i anàlisi contemporani.
  • Arxiu: recopilem documents base que puguin servir tant per a la recerca com per ser línies de suport a diferents sectors formatius.

Participants:

Nekane Aramburu (Es Baluard)
María Fernanda Cartagena
Daniel Castillejo (ARTIUM)
Comerciants de Núvols
Isabel Durán (IAC)
Marcelo Expósito
Aurora Fernández Polanco
Luis Grau (ICOM Espanya)
Roc Laseca
Martí Manen
Jorge Luis Marzo
Juan Luis Moraza
Chantal Mouffe
Santiago Olmo (CGAC)
Jorge Ribalta
Juan Carlos Rico
Yolanda Romero (ADACE)
Tomás Ruiz Rivas
Montserrat Soto
Berta Sureda (Ajuntament de Barcelona)

Directora del projecte “Museu”: Nekane Aramburu
Coordinadora del projecte “Museu”: Semíramis González