Convocatòria del concurs per a la contractació del director/directora

13 de novembre de 2018

Convocatòria del concurs per a la contractació del director/directora

Bases per a la convocatòria del concurs per a la contractació del director/directora de la Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma. Data de finalització per presentar candidatures: Dimarts 22 de gener de 2019 (45 dies hàbils considerant el dissabte inhàbil).

La Fundació convoca un concurs d’alta direcció per cobrir la plaça de director/directora del Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma (d’ara endavant, Es Baluard) amb la missió de gestionar, programar i administrar el dit museu, a més d’impulsar les activitats culturals i
educatives i de representar el museu.

És la voluntat de la Fundació Es Baluard seguir les bones pràctiques als museus i centres d’art, en el sentit d’exercir una gestió cultural transparent, democràtica i participativa, la qual cosa fa que sigui un jurat independent d’experts qui elegesqui el millor projecte per al museu i la persona candidata més adequada per a ocupar-ne la Direcció.