Convocatòria Plaça Auxiliar d’Educació

31 d'agost de 2017

Convocatòria Plaça Auxiliar d’Educació

Oferta de la plaça: 10 de juliol de 2017

CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA D’AUXILIAR D’EDUCACIÓ ESPECIALITZAT A ES BALUARD MUSEU D’ART MODERN I CONTEMPORANI DE PALMA

Empresa: Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma
NIF: G57223992
Baluard de Sant Pere S/N
07012 Palma
C.C. Cotització Seg. Social: 07/1100233/09

Es tracta d’una plaça vacant per excedència que ha de tenir un perfil especialitzat en el tracte amb col·lectius i disseny de programes.

Els candidats hauran d’enviar un Currículum complet amb fotografia a la següent direcció de correu electrònic: administracio01@esbaluard.org

També es pot enviar en un sobre tancat a:
Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma
Plaza Porta Santa Catalina 10
07012 Palma de Mallorca
Àrea d’Administració
En el sobre s’haurà indicar: Oferta Plaça Auxiliar d’Educació

Per a més informació:
Contacte: Toni Torres
Tel. 971 908200

Data de publicació de l’oferta: 10 de juliol de 2017
Data límit de presentació: 15 d’agost de 2017

Requisits:

Persona major d’edat, amb formació en Belles Arts i experiència e iniciativa de disseny de programes independents i educatius des de col·lectius artístics basats en gènere, transgènere, postfeminismes o espais del comissariat activista de coneixement crític.

Ideació en activitats diferents artístiques i interdisciplinars per a escolars o grups diversos en la pedagogia expandida.

Idiomes:

Català: nivell C de la Junta Avaluadora.
Castellà
Anglès: nivell avançat parlat i escrit. Aquest requisit és indispensable. Certificats acreditatius.
Es valoraran altres idiomes.

Domini d’informàtica a nivell d’usuari avançat i en l’ús de les xarxes socials.

Funcions:

- Assistència en la realització de les diferents tasques del departament de Desenvolupament Educatiu, Formació i Programes Públics.
- En equip: disseny dels continguts i programes i realització de visites de grups amb educadors, mediadors socials, col·legis, col·lectius culturals, etc.
- Intermediació, dinamització i atenció als grups amb els que es treballi.
- Treballar en continguts i mediacions I+D.
- Configurar projectes socials i programes especials de mediació i continguts I+D.
- Seguiment documental dels processos i resultats.
- i totes aquelles que siguin conseqüència i desenvolupament de les antes senyalades.

Valoració:

Es valoraran, entre d’altres, les següents variables:

- Formació en Belles Arts
- Experiència demostrable en Institucions culturals i responsabilitat corporativa.
- Coneixement del mitjà artístic, pedagogia expandida y pràctiques activistes interdisciplinars basades en els gèneres i transgèneres.
- Capacitat en comunicació i iniciativa en la creació de projectes i el seu desenvolupament didàctic amb col·lectius.
- Idiomes: Català / Castellà / Anglès / Altres idiomes. Prova escrita.
- Flexibilitat horària

Contracte:

Contracte de substitució d’excedència
Inici del contracte: A determinar. Previsió: 1 de setembre de 2017
Contracte de 36 hores setmanals
Horari: dilluns/dimarts/dimecres/dijous/divendres de 8:00h a 15:00h. Un dia a la setmana l’horari serà de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 18:00h.
Es requereix flexibilitat horària per a assistència i seguiment a activitats programades.

Salari Brut Anual orientatiu: 20.000€/any amb la possibilitat d’increment a tècnic (23.000€/any) en el termini de 6 mesos.

Procés de selecció:

Enviament del currículum amb carta de presentació.

De totes les candidatures rebudes s'han seleccionat tan sols aquells que complien els requisits a través de currículum. Els seleccionats van ser convocats per compulsar documentació i realització de prova escrita pràctica vinculada a l’exercici del treball a desenvolupar. Després de la prova escrita, de caràcter eliminatori, s'ha optat a l'entrevista personal.

Seleccionats per a compulsar documentació i realitzar prova escrita:

  • Alicia Santamaria Binimelis
  • Daniel Gallego Morales
  • Elena Sierra Forteza
  • Irene Pascual Molinas
  • Mireia Guitart Utgé

Les 3 persones seleccionades per a la fase d'entrevista personal han sigut:

  • Alícia Santamaria Binimelis
  • Irene Pascual Molinas
  • Mireia Guitart Utgé

Finalment, la persona seleccionada ha estat: Irene Pascual Molinas.