Procés de selecció de la plaça de mediador de públics

17 de gener de 2017

Procés de selecció de la plaça de mediador de públics

La persona seleccionada per a la plaça de Mediador de Públics ha estat Guillermina Aguiló Soler, d'entre la següent llista de finalistes (ordre alfabètic):

Guillermina Aguiló Soler
Laia Anguix
Clara Maria Bibiloni Covas
Marta Fernández Siria
Alexandra Fiol Bauzà
Mireia Guitart Utgé

De les quals, havien optat a l'entrevista personal:

Guillermina Aguiló Soler
Laia Anguix
Marta Fernández Siria