Eivissa-Mallorca: anys 50-90. Primera part, Don Kunkel i el seu context