Els llocs de l’abstracció de l’Àmèrica Llatina. Col·lecció Ella Fontanals-Cisneros