Estudi des de la perspectiva LGBTIQ  a la col·lecció d’Es Baluard