Museu

Línies d’actuació

Segons els principis generals i el sistema de planificació estratègica substancials, les línies d’actuació establertes cerquen principalment ser funcionals i operatives i assolir els objectius traçats com a institució. La missió. És la raó de ser d’Es Baluard Museu i el que en justifica l’existència. La visió. És la canalització dels objectius desitjables preveient les necessitats.
El desenvolupament de les funcions. Tracta de refermar les bases sobre les quals es regeix tot museu orientant les seves línies en: el patrimoni, la investigació, la difusió i l’educació. Els projectes. El Museu, més enllà de la caixa blanca, és un ens orgànic productor de nous processos de pensament contemporani, exposicions i activitats. Els interlocutors. Més que pensar en visitants com a usuaris o públic, Es Baluard Museu creu en les audiències i els interlocutors actius amb qui construir des de l’horitzontalitat cultura i història per mirar sempre cap al futur.

Destí dels espais del museu

Programacions i usos dels espais

  • Exposicions (Planta -1, Planta 0 i Planta 1). La programació es basa en una línia d’exposicions col·lectives, historiogràfiques, de tesi o investigació per al coneixement de l’art contemporani, marcada per la direcció del Museu. En aquestes sales (Espais A, B, C i D), a fi de fomentar l’anàlisi històrica i de contextualitzar els fets artístics del passat recent, el Museu manté, des de 2013, una convocatòria oberta al foment de línies d’investigació i difusió sobre creadors o col·lectius de les Illes Balears. Més informació a: (+)
  • Aljub (planta 0). La programació de l’Aljub es planteja a partir dels criteris exposats a continuació:
    • -Projectes vinculats a les dinàmiques pròpies del Museu: el programa d’art actual centrat en la col·lecció, les àrees de desenvolupament educatiu i acció cultural, a més d’artistes internacionals en sintonia amb la programació concebuda per la direcció.
    • -Propostes dels col·lectius associats al museu i creadors en residència (entenem els projectes associats com col·lectius privats o públics sense ànim de lucre, amb una programació regular d’activitats o accions enfocades al desenvolupament de la creació i/o d’acord amb la transformació i pulsió de la societat contemporània en permanent evolució).
    • -Lloguer d’entitats, empreses, fundacions o festivals que en percebin l’ús com l’aportació a un projecte cultural museístic singular. (+)

Espai Educatiu Guillem Cifre de Colonya (planta 2). Concebut com un workshop d’arquitectura efímera, iniciat el desembre de 2014 i acabat l’abril de 2015, sota la direcció de Nerea Calvillo (C+arquitectos) i Andrés Jaque (Office for Political Innovation), amb la col·laboració de Juana Canet (COAIB) i els participants del taller Natalia Escudero, Selina Feduchi, Gádor Luque, Noemí Martínez, Marina Moner, Alba Peña, Miguel Ros, Eva Seijas, Carmen Soler, Maria Tirón. És un espai que atén les noves demandes d’accions mediadores i pedagògiques de l’Àrea de desenvolupament educatiu, formació i programes públics d’Es Baluard. (+)

Els Arcs. Espai exterior d’ús per a col·lectius associats o propostes entorn de la creació i les cultures contemporànies. (+)

Terrasses superiors, pati i places exteriors. Espais oberts a manera d’àgora per al pensament i l’oci. (+)

Es Baluard Museu és un equipament institucional balear ubicat en un indret privilegiat de la badia de Palma i està format per un complex cultural entorn de la murada històrica i els espais annexos.

Més enllà de la seva localització física, el projecte s’estén com a concepte i mediador vers el radi pròxim a partir de la feina en xarxa i vers altres àmbits geogràfics i culturals amb projectes similars amb els quals troba sintonia i les sinergies dels quals es poden complementar.

Entre el compromís social, l’esforç intel·lectual i l’oci, entenem que la missió del museu, a més de la tasca patrimonial, és la d’oferir als seus diversos interlocutors les eines crítiques adequades per conèixer i reconèixer les pràctiques artístiques contemporànies.

Polítiques de Transparència

La Fundació Es Baluard Museu ha duit a terme una política de transparència en tots els nivells de gestió.

La publicació de memòries, informes anuals, sistemes de contractació a la pàgina web del Museu és quelcom lògic i es manté constantment activat. A més, s’hi deixa constància de la nostra política de programació associada als diferents espais. La primera va ser sobre l’Aljub i, posteriorment, es va fer extensiva a les convocatòries obertes, com la que fa referència a la recepció de projectes vinculats a la historiografia de les illes Balears. El Museu ocupa el quart lloc al rànquing de transparència de museus espanyols, després del Museo Guggenheim Bilbao, l’Artium de Vitòria i el Museo Nacional del Prado, segons l’informe de la Fundación Compromiso y Transparencia, en col·laboració amb el Foro de Cultura y Buenas Prácticas de 2015.

Els patrons de la Fundació Es Baluard Museu, en favor del seu compromís amb la transparència, ofereixen publicitat i accesos a la informació als següents portals:

Codi Deontològic

A fi d’unificar i evidenciar les bones pràctiques i la deontologia com a guia, tant interna com informativa cap a l’exterior, hem desenvolupat un manual bàsic que sintetitza les vies que marquen la conducta i la forma de fer d’Es Baluard Museu.

El codi deontològic ha estat incorporat al Pla Estratègic del Museu per incrementar la confiança dipositada per la societat, els professionals del món de la cultura, els programes associats, patrocinadors i benefactors. El document, que va ser redactat per la direcció del museu l’estiu de 2014, pren com a referències de base diverses fonts: el codi deontològic de l’IAC, el codi de deontologia de l’ICOM, el Code of Conduct for the Museum of Modern Art MOMA, Principes deontologiques des Musées Canadiens, Code of ethics for museums, Museums associations UK, el codi d’ètica del Louvre i el Code of Ethics for Curators del Curators Committee of the American Association of Museums (CurCom). Va ser aprovat per la Comissió Executiva de la Fundació Es Baluard el 8 d’octubre de 2014.

Descarregar Codi Deontològic
Image download